Kaikki kokoelmat
Useimmin kysytyt kysymykset ja ongelmanratkaisu
Karttaselain-sovellus
Miten tarkat ja ajantasaiset kartat Karttaselaimesta löytyvät?
Miten tarkat ja ajantasaiset kartat Karttaselaimesta löytyvät?

Lue lisää tietoa kartoista

Aleksi avatar
Tekijä: Aleksi
Päivitetty yli viikko sitten

Karttaselaimessa on käytössä Maanmittauslaitoksen toimittama maastokartta, jonka maastotiedot ovat tarkimmat mahdolliset saatavilla olevat. Lisäksi koska käytämme jatkuvasti ajantasaista karttarajapintaa, ovat tiedot myös ajantasaisimmat mahdolliset. On totta, että karttaa ei tällä hetkellä pysty zoomaamaan rajattomasti, ja tähän onkin tulossa parannus tulevissa versioissa, joissa voi zoomata huomattavasti lähemmäs. Lisäksi tuomme rasterikartan lisäksi vaihtoehdoksi myös vektorikartan, joka mahdollistaa vaikkapa rajalinjojen tarkemman tarkastelun. Ilmoitamme sivuillamme heti, kun uusi versio on saatavilla.

Ilmakuvina käytämme Maanmittauslaitoksen ilmakuva-aineistoa. Esimerkiksi Google Maps taas sisältää satelliittikuvia. Satelliittikuvien tarkkuus voi olla paikoitellen parempi kuin ilmakuvissa mutta ilmakuvat taas ovat osalla alueista tuoreempia kuin satelliittikuvat, joten soveltuvuus käyttötarkoitukseen on syytä arvioida näiden ominaisuuksien perusteella. Maanmittauslaitoksen ilmakuvien ajantasaisuus käy ilmi seuraavan sivun kartasta:

Karttaselaimeen on tulossa jatkossa mukaan myös satelliittitaso, aikataulusta en valitettavasti juuri nyt pysty sanomaan tarkempaa aikataulua tälle. Jos taas tarvitaan tarkkaa tietoa vaikkapa metsäalueista, Karttaselaimen metsävarapalvelussa on mukana laserkeilaukseen perustuva erittäin tarkka puuston latvuspintamalli sekä vaikkapa vääräväri-ilmakuvat.

Lue lisää kartoista ja toiminnoista verkkosivuiltamme.

Vastasiko tämä kysymykseesi?